De famíliad’artistes, Mar Gonga passa els primers anys de la seva vida entre assajos i actuacions, corretejant per l’escenari i viatjant amb la companyia del seu pare, Pluja Teatre, per tot el país, admirant i somniant la màgia del teatre. Quan creix, decideix posar en pràctica la seva vocació i inicia la seva carrera com a actriu. Realitza varis cursos d’interpretació a Londres i es diploma en Art Dramàtic a l’Escola Cuarta Pared de Madrid l’any 2007.

MoMar Gongaguda per la necessitat d’explorar el teatre no sols com a entreteniment, sinó com a eina de transformació, Mar viatja a Londres de nou, on passa uns anys formant-se en teatre social, teatre participatiu i teatre terapèutic. Realitza el Certificat Universitari en Dramateràpia a la Worcester University, la formació professional de Teatre Fòrum amb Adrian Jackson i de Teatre Playback amb Veronica Needa, Amanda Brown i Alison Fairlove, així com diversos cursos de Psicodrama, Teràpia musical i Teatre de l’Oprimit, entre altres.

En els últims dos anys aprofundeix sobretot en el Teatre Playback, continuant la seva formació a l’Escola de Teatre Playback del Regne Unit (amb mentors com Veronica Needa, Fra Zeller o Aviva Apel-Rosenthal) i actuant amb vàries companyies angleses (Mirror Mirror o Queer Playback Theatre, entre altres) en diverses ocasions.

Actualment Mar viu a Barcelona, on ofereix diversos tallers i cursos i dóna els primers passos per tal de formar una compayia de Teatre Playback a la ciutat.

Anuncis